Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) pateikta informacija, kokius asmens duomenis, kokiu tikslu tvarkome, kiek laiko saugome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

DUOMENŲ VALDYTOJO DUOMENYS

„NEO Finance“, AB, juridinio asmens kodas 303225546, A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – „mes“, „duomenų valdytojas“ arba „Bendrovė“).

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Jeigu norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: [email protected] arba telefonu 8 700 80075.

PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS IR JOS TAIKYMAS

Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi Bendrove, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems investuotojams, vartojimo kredito gavėjams, mokėjimo paslaugos gavėjams, verslo partnerių, paslaugų teikėjų atstovams, kurių asmens duomenys yra tvarkomi bendradarbiavimo tikslu, taip pat asmenims, kurie apsilanko interneto svetainėse:https://www.paskoluklubas.lt/; https://www.neofinance.com/; ir https://neopay.online/ (toliau kiekviena atskirai – „svetainė “, kartu – „svetainės“), naudojasi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis, bendrauja su Bendrove socialiniuose tinkluose ar kitu būdu arba tiesiog stebi Bendrovės veiklą socialiniuose tinkluose.

Papildoma informacija gali būti pateikta vartojimo kredito, atlygintinio laidavimo, elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų teikimo paslaugų bei kitose sutartyse, taip pat susitarime dėl investicijos į vartojimo kreditą. Gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai, laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Taikome tinkamas technines ir organizacines priemones tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad Bendrovė kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos. Pateikdami mums asmens duomenis šioje svetainėje arba joje naršydami, naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu Bendrovėje.

Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Bendrovės darbuotojai, valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidiniuose teisės aktuose patvirtinta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai naudojatės elektroninėmis paslaugomis, sudarote sutartis su mumis savo vardu ar atstovaudami kitus asmenis, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu, praktika Bendrovėje ar kitu būdu kreipiatės į mus, bendraujate su mumis per socialinius tinklus ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, lankotės Bendrovėje.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai, pavyzdžiui, iš asmenų, kuriuos atstovaujate, Jūsų sutuoktinių, duomenų tvarkytojų, asmenų, dirbančių pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą, kurie pateikia Bendrovei finansinius dokumentus jų mokumo įvertinimui, Jums gaunant mokėjimus, kai Bendrovė veikia kaip mokėjimo paslaugų teikėjas ir kt. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti iš atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų, kitų išorinių šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant: Lietuvos banko, finansų įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA), Valstybės įmonės Registrų centro administruojamų duomenų bazių ir registrų, duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, UAB „CREDITINFO LIETUVA“ tvarkomų duomenų bazių, viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, viešojo ieškomų asmenų registro, tarptautinių sankcijų sąrašų.

Informuojame, kad Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad dėl to negalėsime Jums suteikti paslaugų ir pasiekti kitų nustatytų tikslų.

KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • paraiškų ar kitokių užklausų, įskaitant, bet neapsiribojant skundų, administravimo tikslais, ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai Jūs kreipiatės į mus;
 • tapatybės nustatymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, principo „Pažink savo klientą“ (angl. „know your customer“) įgyvendinimo;
 • susisiekimo su Jumis tikslu, siekiant išsiaiškinti Jūsų poreikius;
 • dalykinių santykių ir duomenų atnaujinimo;
 • duomenų tikrinimo, kreditingumo vertinimo, reitingo suteikimo;
 • tapatybės nustatymo (įskaitant nuotoliniu būdu vykdomą tapatybės nustatymą);
 • sutarčių su investuotojais, vartojimo kredito gavėjais ir su jomis susijusių sandorių sudarymo ir paslaugų teikimo, įskaitant elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų teikimo paslaugų teikimo, tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimo, mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo;
 • paslaugų kokybės kontrolės tikslu ir pokalbių turinio patvirtinimo tikslu, vykdant pokalbių įrašymą;
 • mokesčių sumokėjimo į valstybės biudžetą tikslu;
 • skolų prevencijos ir administravimo, įskaitant priminimų apie artimiausią įmokos datą, susidariusią skolą siuntimo;
 • neteisminio ir teisminio skolų išieškojimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo;
 • gynybai nuo ieškinių ir skundų;
 • loterijų, žaidimų, rekomendacijų programų, renginių organizavimo ir vykdymo;
 • Bendrovės žinomumo skatinimo;
 • siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote, efektyviai naudotis elektroninėmis paslaugomis;
 • darbuotojų, praktikantų paieškos;
 • santykių su klientais ir partneriais palaikymo;
 • vidaus administravimo;
 • buhalterinės apskaitos;
 • apklausų, atsiliepimų rinkimo;
 • informavimo ir komunikacijos;
 • tiesioginės rinkodaros.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies (ar Jūsų) teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami kaštų optimizavimo, gerindami teikiamų paslaugų kokybę. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti siekdami sudaryti sutartį su Jumis ar gavę Jūsų sutikimą, ar siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais mes galime tvarkyti šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant:

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), tapatybės dokumentas, pilietybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius, investuojama suma ir jos ribos, investavimo sąlygos, asmens, kuriam suteikiama paskola, reitingas, rizikos grupė, kredito istorija, slapyvardis, duomenys apie atstovavimą, sutarties sudarymo data, pasirašymo būdas, elektroninių pinigų sąskaita ir pinigų apyvarta joje, kliento požymis (vartojimo kredito gavėjas/ investuotojas), mokėjimo nurodymo duomenys, kredito įstaiga, investavimo ataskaita, investuotojo statusas, juridinio asmens atstovo duomenys, skola, darbovietė, vėlavimo terminas, gaunamos pajamos, verslo liudijimo, individualios veiklos duomenys, duomenys apie turimą turtą ir jų suvaržymai, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, šeiminė padėtis, vartojimo kredito sąlygos, paskirtis, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esami įsipareigojimai ir pradelsimai, užtikrinimo priemonės, ar asmuo yra/ nėra įrašytas į asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą, vartojimo kredito sutarties sudarymo laikas, Kliento ir naudos gavėjo pažinimo anketos duomenys, informaciją apie paskelbtą asmens paiešką, valdoma akcijų, kitų teisių dalis juridiniame asmenyje, asmenvardis, alternatyvūs vardai, el./ m. parašo duomenys, prisijungimo prie el. bankininkystės personalizuoti saugumo duomenys, atsiskaitymo rezultatas, registravimosi svetainėje duomenys, saugumo kodas asmeniui identifikuoti, Jūsų atliekami veiksmai ir pateikta informacija prisijungus prie kliento savitarnos srities, identifikacijos data, laikas, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data, prizas, atlygio suma už rekomendaciją, rekomendacijos kodas, užklausų duomenys, kita informacija, reikalinga santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui, duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse.

Atskiruose Privatumo politikos skyriuose gali būti nurodytos ir kitos tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO AR PRAKTIKOS ATLIKIMO BENDROVĖJE TIKSLU

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo), potencialūs praktikantai Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: gyvenimo aprašymą (CV), vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, tokius kaip, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, , motyvacinis laiškas. Su Jūsų, kaip potencialaus darbuotojo, praktikanto asmens duomenų tvarkymu galite susipažinti šioje Privatumo politikos dalyje.

Jei Jūs susisiekiate su mumis per socialinės žiniasklaidos priemones, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi mūsų skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties, praktikos sutarties su Jumis, kaip potencialiu darbuotoju, praktikantu sudarymo tikslu.

Jei kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo, praktikos pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus, jei pateiksite sutikimą Jūsų asmens duomenis saugoti būsimų Bendrovės darbuotojų, praktikantų atrankų tikslu. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdami savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su mumis telefonu ar elektroniniu paštu.

VAIZDO DUOMENŲ, NUOTRAUKŲ TVARKYMAS TAPATYBĖS NUSTATYMO TIKSLU

Vykdydami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus privalome nustatyti klientų, naudos gavėjų bei jų atstovų tapatybes. Tapatybę galime nustatyti ir nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, naudojantis „Microsoft Teams“ programa (nuotolinės identifikacijos metu pasitelkiant saugos kodą), taip pat MARK ID tapatybės nustatymo programa). Jei tapatybę nustatome MARK ID tapatybės nustatymo programa mes tvarkysime Jūsų vaizdo duomenis: vaizdą, veido atvaizdą, asmens tapatybės dokumento nuotrauką ir jose esančius duomenis, vaizdo perdavimo laiką, datą, Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir kt. bei fiksuosime veido ir tapatybės dokumentą juos nufotografuodami vaizdo įrašymo metu.

POKALBIŲ ĮRAŠYMAS POKALBIŲ TURINIO PATVIRTINIMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS TIKSLU

Šiuo tikslu mes tvarkome vardą, pavardę, telefono numerį, pokalbio datą, pradžios ir pabaigos laiką, pokalbio turinį. Įrašome tik tuos pokalbius, kurie vyksta Jums skambinant telefonu 8 700 80075; 8 700 500 56 ir tuo atveju, kai mes skambiname Jums Bendrovei priskirtais telefono numeriais Bendrovės darbo laiku. Prieš pokalbio, kuris yra įrašomas, pradžią informuojame, kad pokalbis yra įrašomas. Tęsdami pokalbį išreiškiate savo sutikimą dėl pokalbio įrašymo. Jei nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, pokalbiui kviečiame atvykti į Bendrovę arba kreiptis Bendrovės elektroniniu paštu: [email protected].

DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį galite sutikti/ nesutikti, kad šie duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.

Tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo jis ir (ar) jame esanti nuoroda buvo atverti.

Jei esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių paslaugų teikimo.

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros metu tvarkysime 5 metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą.

Jūs bet kada galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums apie tai elektroniniu paštu [email protected] arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią gauto iš Bendrovės naujienlaiškio apačioje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TEIKIANT ATVIROSIOS BANKININKYSTĖS PASLAUGAS

Atvirosios bankininkystės paslaugas (mokėjimų inicijavimo, periodinių mokėjimų inicijavimo, sąskaitos informacijos paslaugas) teikiame laikydamiesi Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, Lietuvos banko parengtų rekomendacijų, principų bei kitų Bendrovei taikytinų teisės aktų.

Teikdami atvirosios bankininkystės paslaugas (mokėjimų inicijavimo, periodinių mokėjimų inicijavimo, sąskaitos informacijos paslaugas) mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kaip vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris ar elektroninių pinigų sąskaitos numeris, duomenys apie pasirinktą sąskaitas tvarkančią įstaigą, informacija apie mokėjimo sąskaitų likučius ir atliktas operacijas, inicijuojamo (periodinio) mokėjimo paskirtis, inicijuojamo (periodinio) mokėjimo suma, unikalus finansinės operacijos numeris, atliekamos operacijos statusas, inicijuojamų periodinių mokėjimų periodiškumas, periodinio kredito pervedimo sutarties galiojimo terminas, atliekamo pirmo mokėjimo pagal periodinio kredito pervedimo sutartį data. Konkrečios Bendrovės tvarkomų Jūsų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo atitinkamos Jums teikiamos atvirosios bankininkystės paslaugos.

Teikdami atvirosios bankininkystės paslaugas galime tvarkyti ir kitus duomenis, kurie gaunami bei tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą mokėjimo paslaugų teikimą, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių bei Bendrovei taikytinų teisės aktų įgyvendinimą.

Gautus asmens duomenis tvarkysime tik tinkamų atvirosios bankininkystės paslaugų teikimo tikslu.

Atvirosios bankininkystės paslauga galite pasinaudoti tik tuo atveju, kai aktyviais veiksmais patvirtinsite, kad Bendrovės gauta informacija apie Jus būtų panaudojama atitinkamos paslaugos teikimo tikslu.

Kai teikiame Jums mokėjimo inicijavimo paslaugą, sudarome Jums galimybę aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą išsaugoti tam tikrus Jūsų duomenis bei kitą kartą atlikti mokėjimą atitinkamam lėšų gavėjui greičiau. Tokiu atveju Jūsų sutikimo pagrindu mes išsaugome Jūsų sąskaitų numerius bei atitinkamą užkoduotą techninę informaciją, padėsiančia kitą kartą Jus identifikuoti greičiau. Šiuos duomenis mes saugosime 90 dienų nuo sutikimo pateikimo dienos. Suėjus šiam terminui, sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis bei atlikti mokėjimus greičiau galėsite pateikti iš naujo.

Personalizuoti saugumo požymiai, kuriuos Jums suteikė Jūsų kredito įstaiga, yra prieinamai tik Jums ir juos išdavusiai kredito įstaigai. Mes nesaugosime, nekaupsime ir niekam neperduosime neskelbtinų atvirosios bankininkystės paslaugos naudotojo duomenų, tai yra, tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo požymius.

Jei Jūsų sutikimu teikiame mokėjimo inicijavimo arba periodinių mokėjimų inicijavimo paslaugas, Bendrovė informaciją apie sėkmingai atliktą mokėjimą, Jūsų vardą, pavardę, sąskaitos numerį arba atitinkamai sėkmingai sudarytą periodinio kredito pervedimo sutartį bei jos sąlygas perduos lėšų gavėjui.

Jei Jūsų sutikimu teikiame sąskaitos informacijos paslaugą, sąskaitos išrašų informaciją galime perduoti trečiosioms šalims Jūsų kreditingumo vertinimo ar kitais teisėtais tikslais tik esant atskiram Jūsų sutikimui bei užtikrinant papildomas technines priemones.

Teikdami atvirosios bankininkystės paslaugas saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip 3 metus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

PIRMINIO VIEŠO AKCIJŲ SIŪLYMO (IPO) DALYVIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirminio viešo akcijų siūlymą (IPO) vykdome laikydamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo bei kitų teisės aktų. Šiuo tikslu gautus asmens duomenis tvarkysime tik pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) dalyvavimo tikslu.

Dalyvauti pirminio viešo akcijų siūlyme (IPO) galėsite užsiregistravus interneto tinklalapyje www.paskoluklubas.lt, atsidarius elektroninių pinigų sąskaitą ir pasirinkus viešojo akcijų siūlymo (IPO) dalyvio statusą.

Mes saugosime šiuos pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) dalyvių duomenis, tokius kaip, vartotojo identifikacinis numeris, pasiūlyta akcijos kaina, kiekis, bendra pasiūlymo suma. Šiuos duomenis saugosime 10 metų nuo viešo akcijų siūlymo (IPO) pabaigos dienos.

PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Siekdami Privatumo politikoje nustatytų tikslų, tokių kaip, Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, galime asmens duomenis analizuoti automatiniu būdu, priimti automatizuotus sprendimus, skirstyti duomenų subjektus į grupes, įvertinus su duomenų subjektais susijusius asmeninius aspektus. Automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą vykdome vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, siekdami sudaryti sutartį su Jumis arba ją vykdyti, įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus (atitinkamai, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a, b, c p., 22 str. 2 d.).

Vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pilietybė, amžius, lytis, Jūsų kreditingumo istorija, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, šeiminė padėtis, sutuoktinio duomenys, esami finansiniai įsipareigojimai ir pradelsimai, informacija apie darbovietę, duomenys apie turimą turtą norimo vartojimo kredito informacija (suma, terminas), Jūsų pajamos bei kt. duomenis.

Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pilietybė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų šaltinis, užimamos pareigos, vykdomos veiklos rūšis, informacija apie politinį pažeidžiamumą, turimų akcijų įmonėje skaičius bei kiti kliento pažinimo anketoje pateikti duomenys ar iš išorinių šaltinių, tokių kaip, tarptautinių sankcijų sąrašai, gauti duomenys.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus tikslus:

· vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkysime Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 10 metų;

· vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais ne ilgiau kaip 8 metus. Saugojimo terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams.

Informuojame, kad be kitame Privatumo politikos skyriuje nurodytų teisių, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti automatiniu būdu priimtą sprendimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 str. 3 d.).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS JUMS TEIKIANT ATSILIEPIMUS IR PASIŪLYMUS

Mes tvarkome Jūsų duomenis, kuriuos pateikiate Bendrovei parašydami atsiliepimus ir pasiūlymus.

Tokiu atveju tvarkome tokius duomenis, kaip Jūsų vardas/ vardo, pavardės inicialai/ slapyvardis, elektroninio pašto adresas, taip pat duomenis apie turimas arba turėtas paskolas ir (arba) investicijas, paskolų rūšį ir (arba) tikslą, taip pat Jūsų pateiktą asmeninę istoriją, patirtį, susijusią su mūsų teikiamomis arba teiktomis paslaugomis.

Pasidalindami savo atsiliepimais ir pasiūlymais Jūs Bendrovei turite pateikti sutikimą, kurio pagrindu Bendrovė juos gali viešinti socialiniuose tinkluose, naujienlaiškiuose, naujienose (nenurodant Jūsų kontaktinių duomenų). Jūsų atsiliepimai, pasiūlymai gali būti publikuojami viešoje erdvėje, nenurodant Jūsų tikrojo vardo, pavyzdžiui, Jūs galite nurodyti netikrą vardą (slapyvardį) teikiant atsiliepimą ar pasiūlymus.

Jūs Bendrovei galite pateikti atsiliepimą ir pasiūlymus bei nurodyti, kad nepageidaujate, jog ši informacija būtų viešai atskleista, tai yra, teikti juos anonimiškai.

Primename, kad Jūs bet kada galite atšaukti Bendrovei duotą sutikimą paviešinti Jūsų atsiliepimus, pasiūlymus Jums patogiu būdu: elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu arba atvykus Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovės kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas: [email protected], telefono numeris 870080075, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis saugosime paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Tuo atveju, jei sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenis saugosime 3 metus nuo jų gavimo dienos. Jei atsisakyta sudaryti sandorį dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 metus nuo atsisakymo momento.

Kai teikiamos mokėjimo inicijavimo paslaugos asmens duomenys saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Vykdydami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimus asmens duomenis tvarkysime 8 metus nuo duomenų gavimo.

Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. Toks duomenų saugojimo terminas privalomas pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Kandidatų, praktikantų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis, praktikantu praktikos sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Bendrovėje, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Duomenys, gauti įrašius pokalbius, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu tvarkome asmens duomenis nuo Jūsų sutikimo gavimo ne ilgiau nei 5 metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdami pranešimus apie panašias paslaugas, teisėto intereso pagrindu, tvarkome asmens duomenis sutarties su Jumis galiojimo metu ir 3 metus po sutarties pabaigos arba iki tol, kol paprieštarausite dėl tokių pranešimų gavimo.

Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • investuotojams, kuomet tarpininkaujame dėl vartojimo kredito suteikimo (teikiama nuasmeninta informacija, būtina investavimui: vartojimo kredito gavėjo reitingas, paskolų grąžinimo istorija, paskolos paskirtis, paskolos data);
 • lėšų gavėjams, kuomet teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga;
 • vartojimo kredito įstaigoms ar finansų įmonėms, dalyvaujančioms UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje;
 • finansų įstaigoms, su kuriomis sudarėme sutartis dėl asmens duomenų teikimo tapatybės nustatymo tikslais;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA);
 • ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims, advokatams;
 • skolos neteisminio išieškojimo tikslais - UAB „Legal Balance“;
 • auditoriams, kitiems konsultantams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
 • Trečiosioms šalims mokėjimų iniciavimo ir pavedimų bei kitų mokėjimų sprendimų atveju: lošimų organizavimo įmonėms, lažybų organizavimo įmonėms, žaidimų organizavimo ir įgyvendinimo įmonėms, kurios duomenis naudoja asmens asmenybės identifikavimui ir patvirtinimui;
 • pasitelktiems duomenų tvarkytojams (pvz., UAB „Klavakrapštis“, UAB „Duomenų logistikos centras“, fiziniams asmenims sutartiniais pagrindais Bendrovei teikiantiems IT paslaugas, UAB „TCG TELECOM, UAB „Scorify“, UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • verslo partneriams;
 • Lietuvos Bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

· valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus.

Jei dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose žaidimuose, loterijose, duomenis apie laimėjimą, gavę Jūsų sutikimą, galime skelbti viešai.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/ EEE RIBŲ

Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, su duomenų tvarkytojais pasirašius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

Duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:

 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;
 • Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo;
 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų.

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą .

Kai gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą, Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu žodžiu ir/arba raštu.

Jei asmens duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi , t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus galime pratęsti. Apie tai informuosime Jus. Dėl tokio pratęsimo turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs .

Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus išskyrus, jei pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai .

Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni .

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, toliau Jūsų asmens duomenis tvarkysime, jeigu motyvuotai nuspręsime, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.

Teisę „būti pamirštam“

Turite teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis teisės aktuose nustatytais atvejais. Turime teisę atsisakyti tenkinti šį prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi dėl šios teisės įgyvendinimo, turite nurodyti, ar pageidaujate, kad asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Bendrovės tvarkomus asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba Bendrovės vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Bendrovę dėl teisės būti pamirštam įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą

Turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Bendrovė priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Bendrovės veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas [email protected], interneto svetainė https://vdai.lrv.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į kreiptis į Bendrovę raštu, rekomenduojame pateikti laisvos formos prašymą.

Turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu (paštu), kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, galite kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną. Rekomenduojame nurodyti, kad korespondencija skirta Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, informuosime Jus apie tai per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Bendrovę apie pagrįstas priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, prašymo nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

BENDROVĖS PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Bendrovė valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, LinkedIn, YouTube ir Instagram. Informaciją, kurią pateiksite Facebook, LinkedIn, Instagram ar YouTube (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyrą Facebook, LinkedIn, Instagram ar YouTube (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus.

Kaip Bendrovės Facebook, LinkedIn, Instagram ar YouTube paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei tik žiūrite į mūsų pranešimus Facebook, LinkedIn, Instagram ar YouTube, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu naudojatės, koks Jūsų IP adresas ir kt.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn privatumo politika: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy .

Facebook privatumo politika: https://www.facebook.com/policy.php .

Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875 .

YouTube privatumo politika: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines ir čia: https://policies.google.com/privacy .

SLAPUKAI

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Interneto svetainėsehttps://www.paskoluklubas.lt/,www.neofinance.com ir https://neopay.online/ naudojame šių rūšių slapukus:

Būtinieji slapukai. Būtini tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, prisijungti prie vartotojo paskyros. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai . Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio anoniminę informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.

Stebėjimo slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

Funkciniai slapukai. Naudojami svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia bendrovei pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti lankytojams aktualią informaciją.

Reklaminiai slapukai . Naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie gali būti naudojami ir tam, kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Svetainėse www.paskoluklubas.lt; www.neofinance.com ir https://neopay.online/ naudojamų slapukų aprašymai:

Pavadinimas

Galiojimo laikas

Paskirtis

Grupė

PHPSESSID

Sesija

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Būtinasis

_hssc

Sesija

Naudojamas sekti sesiją

Reklaminis

hubspotutk

10 metų

Slapukas yra skirtas sekti lankytojo tapatybę

Reklaminis

_hssrc

Sesija

Naudojamas nustatyti naršymo sesijos slapuko pasikeitimus naujai sesijai nustatyti

Reklaminis

_hstc

2 metai

Naudojamas atskirti vartotojus pagal grupes

Reklaminis

mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel

2 metai

Naudojamas statistiniais ir analitiniais tikslais

Stebėjimo

hl

1 metai

Naudojamas išsaugoti puslapio kalbą

Funkcinis

JSESSIONID

Sesija

Naudojamas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

Būtinasis

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X

Sesija

Naudojamas sujungti svetainę su „Google tag manager“

Stebėjimo

picreel_tracker__visited

Neribotai

Naudojamas statistiniais tikslais skaičiuojant keliuose puslapiuose vartotojas apsilankė

Stebėjimo

picreel_tracker__first_visit

Neribotai

Naudojamas statistiniais tikslais, saugant pirmo apsilankymo datą

Stebėjimo

_gid

1 diena

Vienas iš Google Analytics slapukų, naudojamas saugoti unikaliam ID, kuris yra naudojamas statistinės informacijos sukūrimui

Stebėjimo

_ga

2 metai

Vienas iš „Google Analytics“ slapukų, naudojamas analizuoti informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine

Stebėjimo

cid

2 mėnesiai

Reklamos rodymas pagal vartotojo veiksmus

Reklaminis

uid

2 mėnesiai

Saugomas unikalus numeris, pagal kuri yra atpažįstamas vartotojas to pačio reklamų tinkle ir galima parodyti atitinkamas reklamas

Reklaminis

fr

3 mėnesiai

Naudojamas bendrinant turinį „Facebook“

Reklaminis

_vwo_uuid_v2

366 dienos

Slapukas yra naudojamas siekiant nustatyti skirtingų puslapio versijų atidarymo greitį

Stebėjimo

IDE

390 dienos

Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras siekiant įvertinti reklamų efektyvumą.

Reklaminis

DSID

2 savaitės

Naudojamas sekti reklamų paspaudimus / peržiūras siekiant įvertinti reklamų efektyvumą.

Reklaminis

LinkedIn naudojami slapukai apibūdinti čia: https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-policy .

Facebook naudojami slapukai apibūdinti čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

Instagram naudojami slapukai apibūdinti čia: https://help.instagram.com/519522125107875 .

YouTube naudojami slapukai apibūdinti čia: https://policies.google.com/privacy .

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai (kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo), galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html .

STATISTIKA

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose

POLITIKOS PERŽIŪRĖJIMAS

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėsewww.paskoluklubas.lt;www.neofinance.com ir https://neopay.online/ dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. vasario 10 d.